لباس کار

شلوار

شلوار کار:  در زیر نمای کلی از تمام شلوارهای کار مردانه محافظت را مشاهده خواهید کرد. به دنبال شلوار کار مناسب هستید؟ محافظت شلوار کار را در هر اندازه و رنگی ارائه می دهد!  انتخاب بین شلوارهای کار با یا بدون جیب روی زانو با شماست. آیا به دنبال ایمنی استاندارد و تایید شده هستید؟ پوشاک صنعتی محافظت همچنین بسته به موقعیت کاری شما شلوارهای کار با دید بالا، مقاوم در برابر آتش را ارائه می دهد.