لباس کار

کلاه

بهترین نوع کلاه ایمنی برای شما به نوع فعالیتی که انجام می دهید و خطرات موجود در آن بستگی دارد. برخی از عوامل کلیدی که باید هنگام انتخاب کلاه ایمنی در نظر بگیرید عبارتند از: 1.نوع فعالیتی که انجام می دهید 2.خطرات موجود در آن فعالیت 3.سطح محافظت مورد نیاز شما 4.راحتی کلاه ایمنی 5.بودجه شما، پس از در نظر گرفتن این عوامل، می توانید شروع به بررسی گزینه های مختلف کلاه ایمنی کنید. حتماً کلاه ایمنی را انتخاب کنید که توسط یک سازمان معتبر تولید شده باشد. برای انتخاب بهتر شما میتوانید انواع مختلف کلاه های ایمنی محافظت را که به صورت انحصاری طراحی و تولید گردیده را در دسته بندی محصولات ما و همینطور فروشگاه مرکزی لباس کار محافظت ملاحضه نمایید.