لباس کار

پیراهن

پیراهن کار: پارچه های پیراهن تخت بافت است که متشکل از شبکه ای از تار و پود می باشند. الیاف تار و پود این پارچه می توانند طبیعی، مصنوعی و یا ترکیبی از هر دو باشند. الیاف طبیعی: پنبه، کتان، پشم، ابریشم، ویسکوز، کنف. الیاف مصنوعی: فلامنت (فیلامنت)، پلی استر، ویسکوز ریون، اکرلیک (جایگزین پشم)، اسپاندکس ( لاکرا )، نایلون. در تولیدی لباس کار محافظت شما میتوانید پیراهن مورد نظر خود را شخصی سازی نموده و با هر نوع پارچه و الگوی مورد نظر خود سفارش دهید.