لباس آشپزی

کلاه

کلاه آشپزی یکی از لباس‌های حرفه‌ای است که توسط آشپزان و کارکنان رستوران‌ها و صنایع غذایی برای استفاده در طول فعالیت‌های آشپزی استفاده می‌شود. این کلاه‌ها اهمیت زیادی در حفظ بهداشت و ایجاد تمیزی در محیط کار دارند. جهت مشاهده مدل های کلاه آشپزی محافظت از نمونه های زیر دیدن فرمایید.