لباس آشپزی

بلوز

بهترین مدل لباس آشپزی مدلی است که متناسب شما و راحت باشد. لباس آشپزی باید از موادی ساخته شده باشد که در برابر آب و هوا مقاوم باشد و به راحتی کثیف نشود. همچنین باید از موادی ساخته شده باشد که در برابر سایش و پارگی مقاوم باشد. لباس آشپزی باید دارای جیب هایی باشد تا بتوانید وسایل ضروری خود مانند چاقو، دستمال و مداد را در آن ها قرار دهید. در زیر نمای کلی از تمام بلوز های آشپزی محافظت را مشاهده خواهید کرد.