لباس آشپزی

روپوش

روپوش آشپزی نوعی از پوشاک است که برای آشپزان و کارکنان صنعت غذا طراحی شده است. این پوشاک به طور معمول توسط آشپزان، سرآشپزان، آشپزخانه‌های صنعتی، رستوران‌ها و هتل‌ها استفاده می‌شود. روپوش آشپزی معمولاً به صورت یک تکه طراحی می‌شود. جهت مشاهده مدل های روپوش آشپزی محافظت از دسته بندی زیر دیدن فرمایید.