شلوار کار I 103

کد

توضیحات محصول

بررسی جهت تست راهنمای خرید
(چارت سایزبندی)
مشخصات محصول
پارچه ها توضیحات بیشتر
دانلود ها
راهنمای سایز
سایز انتخاب شده
سایز خود را انتخاب کنید تا اطلاعات نمایش داده شود
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
50
قد شلوار
107
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
48
قد شلوار
106
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
46
قد شلوار
105
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
52
قد شلوار
108
نگه داری
امکان شستشوی در دمای بسیار پایین
کیفیت : پارچه درجه یک فلامن کجراه