لباس فرم

پیراهن

هنگام انتخاب پیراهن اداری، مهم است که سبک شخصی خود را در نظر بگیرید. اگر فردی رسمی هستید، ممکن است بخواهید پیراهن های یقه دار و دکمه دار را انتخاب کنید. اگر فردی غیررسمی تر هستید، ممکن است بخواهید پیراهن های بدون یقه یا دکمه دار را انتخاب کنید. در نهایت، مهم است که پیراهن اداری را انتخاب کنید که در آن احساس راحتی می کنید. اگر پیراهن شما راحت نباشد، نمی توانید در طول روز با خیال راحت آن را بپوشید. جهت مشاهده مدل های بیشتر پیراهن های اداری محافظت از دسته بندی ذیل دیدن نمایید.