شلوار کار I 101

کد

توضیحات محصول

شلوار کار دو تکه با امکان استفاده از محافظ ضربه گیر در قسمتهای زانوها ونشیمنگاه. استفاده از پارچه های دوبل جهت استحکام در قسمتهای مورد فشار هنگام کار کردن. راهنمای خرید
(چارت سایزبندی)
مشخصات محصول
پارچه ها توضیحات بیشتر
دانلود ها
لینک برای دانلود
راهنمای سایز
سایز انتخاب شده
سایز خود را انتخاب کنید تا اطلاعات نمایش داده شود
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
A دور کمر
50
B قد شلوار
110
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
A دور کمر
48
B قد شلوار
108
نگه داری
امکان شستشوی در دمای بسیار پایین و بالا
کیفیت : ُدرچه ممتاز پارچه PSR
شستشوی عادی 30 درجه