شلوار کار I 106

کد

توضیحات محصول

شلوار کار دو تکه با امکان استفاده از محافظ ضربه گیر در قسمتهای زانوها ونشیمنگاه. استفاده از پارچه های دوبل جهت استحکام در قسمتهای مورد فشار هنگام کار کردن. راهنمای خرید
(چارت سایزبندی)
مشخصات محصول
پارچه ها توضیحات بیشتر
دانلود ها
راهنمای سایز
سایز انتخاب شده
سایز خود را انتخاب کنید تا اطلاعات نمایش داده شود
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
46
قد شلوار
104
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
48
قد شلوار
105
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
50
قد شلوار
106
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
52
قد شلوار
107
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
54
قد شلوار
108
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
56
قد شلوار
109
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
دور کمر
58
قد شلوار
110
نگه داری
شلوار کار با قابلیت تظیم دمپا
کیفیت : پارچه درجه یک فلامن کجراه