کاپشن کار I 207

کد

توضیحات محصول

موجودی این محصول محدود است. رنگهای قهوه ای خاکستری/خاکستری آنتراسیت و خاکستری آنتراسیت/سیاه در حال حاضر موجود نیست. این سهام در تابستان امسال دوباره پر نمی شود. موجود از بهار ۲۰۲۲٫ تناسب مناسب ، طراحی تمیز و آزادی حرکت زیاد به لطف درج های کششی در مناطق استراتژیک راهنمای خرید
(چارت سایزبندی)
مشخصات محصول
  • دارای دو جیب بالا
  • آستر پشم شیشه
پارچه ها توضیحات بیشتر
  • پارچه ضد آب
دانلود ها
امکان بررسی ویژگی های خاض مجصول
راهنمای سایز
سایز انتخاب شده
سایز خود را انتخاب کنید تا اطلاعات نمایش داده شود
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
46
دور سینه
50
دور کمر
46
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
48
دور سینه
52
دور کمر
48
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
50
دور سینه
54
دور کمر
50
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
52
دور سینه
56
دور کمر
52
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
54
دور سینه
58
دور کمر
54
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
56
دور سینه
60
دور کمر
56
ناحیه
اندازه (سانتیمتر)
سرشانه
58
دور سینه
62
دور کمر
58
نگه داری
امکان شستشوی در دمای گوناگون
کیفیت : ُدرچه ممتاز پارچه PSR